Mere end 25 års erfaring

Partnere
Udvalgte referencer

Vil du høre mere?Partner
Hvorfor IBL?
Man - Fre 08.00 - 16.00
Telefon: +45 7572 4333
Man - Fre 08.00 - 16.00
Man - Fre 08.00 - 16.00

DANSK UDTALETRÆNING

Dansk er et af de sprog i verden, der er sværest at lære, specielt fordi de danske lyde er vanskelige at mestre. Udfordringer med dansk udtale kan være til stor gene for den enkelte og en altoverskyggende hæmsko på daglig basis.

Her på dette sprogkursus hjælper vi dig med at få den helt rigtige lyd i udtalen, samt den sikkerhed du har brug for som du tør bruge det danske sprog i hverdagen.

Sprog dansk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor er udtaletræning vigtig?

Nogle af de første kommentarer som besøgende og tilflyttere altid hæfter på Danmark første gang de besøger landet, vedrører typisk udtalen. Den danske udtale er nemlig kendt for at være en af de sværeste at mestre og forstå. Mange tilflyttere oplever at det er udtalen, der volder det allerstørste besvær, når det kommer til at lære dansk. Dansk udtale er for mange meget fremmedartet og selve teknikken bag de forskellige udtalelyde er hidtil uafprøvet.

På traditionelle sprogkurser i dansk skal der være tid til alle dele af sprogindlæringen, herunder både grammatik, sætningskonstruktion, konversationsøvelser m.m. Derfor er der i sidste ende kun sparsomt med tid til ren udtaletræning. Og dette er en skam, da særligt udfordringer med dansk udtale besværliggør en ubesværet social færdig i mange forskellige sammenhænge. Besvær med dansk udtale er i langt højere grad en hæmsko, end fejlagtig dansk grammatik. Hvis man hyppigt oplever at andre ikke kan forstå det man siger, kan der opstå så meget usikkerhed på egen danske udtale, at man ikke tør udfolde sig på dansk.

Til Dansk udtaletræning bryder vi barriererne ned og sikrer dig, at du fremadrettet kan udtale danske ord med ro i maven.

Målgruppe

Vores kursus i udtaletræning er for dig, der gerne vil forbedre din danskudtale, så du bliver forståelig for din omgangskreds – både i privat og professionelt øjemed.

Det kan være at en tydeligere og mere perfektioneret dansk udtale kan hjælpe til at skabe autoritet over for dine medarbejdere. Eller måske en forbedret udtale kan hjælpe dig til at blive bedre forstået af kolleger eller samarbejdspartnere. Det kan også være at du gerne vil kunne indgå ubesværet i sociale sammenhænge på dansk, blandt andet i samkvem med venner eller familie. Alt dette kan udtaletræning i dansk udtale hos IBL Sprog hjælpe dig til.

Vi arbejder målrettet med de mest gængse og almindelige udfordringer, men arbejder samtidig altid ud fra kursistens nuværende sproglige niveau, så vi sikrer dig optimalt udbytte af udtaletræning i dansk udtale.

Kurset egner sig til alle sproglige niveauer.

Kursets formål

• At styrke deltagerens mundtlige dansk gennem taletræning og udvidelse af aktivt ordforråd
At give deltageren selvtillid og sikkerhed i sproget med fokus på udtaletræning og sætningdannelse
At deltagerens sproglige niveau flytter sig
At klæde deltageren på til at gebærde sig i udvalgte sociale sammenhænge

Kursets indhold

Der tales dansk på kurset. I vores arbejde med udtaletræning tager vi bl.a. udgangspunkt i aktuelle emner. Der undervises med udgangspunkt i deltagernes aktuelle danskudtaleniveau og med fokus på både at fremme de mundtlige sprogfærdigheder samt at udvide deltagernes ordforråd. Derudover vil dansk kultur og mentalitet rent emnemæssigt inddrages som en naturlig del af udtaletræningen.

Der er max. 6 deltagere på hvert hold, hvilket giver os mulighed for at tage hensyn til individuelle færdigheder i dansk udtale i undervisningen. Små hold betyder at der er mere tid til at gå i dybden med den enkelte kursists ønsker.

Kursuslængde

Undervisningen i Dansk udtaletræning forløber over 20 timer (30 lektioner), fordelt over 2 timer pr. uge i 10 uger.

Kurserne afvikles hos IBL Sprogservice:

VEJLE – Skomagervej 3B – 7100 Vejle
KØBENHAVN – Njalsgade 76, 3. sal – 2300 København S

Pris

Kr. 5.495,- inkl. materialer.  

Prisen for Dansk udtaletræning er eksklusiv moms, dog er private undtaget for moms på undervisning.

Kurset oprettes ved minimum 3 deltagere

Kontakt os allerede i dag og hør hvordan vi kan hjælpe dig/jeres virksomhed.

Vore sprogkonsulenter sidder klar på 75724333, eller IBLSPROG@IBLSPROG.DK.

SPROG

Hos IBL sprogservice tilbyder vi sprogundervisning i ALLE sprog, nedenfor ses en liste over de mest populære sprog vi underviser i.

Finder du ikke det sprog du netop søger, så kontakt vore sprogkonsulenter allerede i dag på 75724333, eller  IBLSPROG@IBLSPROG.DK

De mest populære sprog:
Engelsk, Dansk, Tysk, Spansk, Svensk, Norsk, Fransk, Italiensk, Russisk, Kinesisk, Japansk.